ทม.หนองปรือจัดโครงการสมุนไพรต้านไข้เลือดออก

0
257
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรต้านไข้เลือดออก โดยมีหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้อง และอาสาสมัครเข้าร่วม
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรต้านไข้เลือดออก โดยมีหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้อง และอาสาสมัครเข้าร่วม

เมื่อ 31 กรกฎาคม 60 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรต้านไข้เลือดออก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมโครงการ  สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย” โดยนางสาวบุษบง ห่อทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, “ภูมิปัญญาไทย พืชสมุนไพรไล่ยุง” โดย นางสาวสุชาดา ศรีดำรง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค และการฝึกปฏิบัติการทำสเปรย์ตะไคร้หอม โดยนางถวัลย์รัตน์ ยอดนิล

เหล่าอาสาสมัคร เรียนรู้กรรมวิธีการทำสมุนไพร เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
เหล่าอาสาสมัคร เรียนรู้กรรมวิธีการทำสมุนไพร เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

การจัดโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการที่ในปัจจุบัน โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไขและควบคุมโรคโดยเร็ว  โรคไข้เลือดออกมักจะติดต่อจากคนไข้ ที่มีเชื้อโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูฝน ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ที่มากขึ้นจากน้ำที่ขังตามที่ต่างๆ จึงสังเกตได้ว่าในช่วงนี้จึงมีการระบาดของโรคสูง นอกจากยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกแล้ว ยุงชนิดอื่นๆยังเป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิดมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้  เช่น ไข้สมองอักเสบ ไข้จับสั่น ไข้มาเลเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของสมุนไพรใกล้ตัว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันยุงได้อย่างปลอดภัย.