ทม.หนองปรือจัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

0
279
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เมื่อ 28 กรกฎาคม 60 ณ ลำห้วยหนองปรือ ชุมชนหนองปรือ 2 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม นายวชิรวิทย์ วชิรเลอพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑะศรี ผกก.สภ.หนองปรือ คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อปพร.ทม.หนองปรือ รต.สุวิทย์ ลากลาง หัวหน้าชุดรักษาความสงบ อ.บางละมุง (ร21.พัน1 รอ) เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ลำคลอง ในพื้นที่ของตนให้สะอาด สวยงามฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ป้องกันการลุกล้ำลำคลอง และป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกำหนดเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 60 โดยจะดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา พร้อมทำความสะอาดบริเวณริมตลิ่ง ระยะทาง 250 เมตร โดยใช้เครื่องจักรในการลอกคลองจากเทศบาลเมืองหนองปรือ และได้รับการได้รับการสนับสนุนนักโทษชั้นดี จากเรือนจำกลางพิเศษพัทยา จำนวน 10 คน มาช่วยในการลอกคลอง