ทม.หนองปรือจัดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ

0
225
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน

เมื่อ 15 พฤษภาคม 61 ที่ เวทีสวนสุขภาพทม.หนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการ นักจัดการสุขภาพชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นักจัดการสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก นายวันชัย แสนงาม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานด้านสาธารณสุข เช่น เชิญชวนประชาชนชาวหนองปรือ ตรวจสุขภาพฟรี ประจำปี ระหว่างวันที่ 17, 24 และ 31 พฤษภาคม นี้ พร้อมแจ้งข่าวสารชมรมอาสาสมัครอำเภอบางละมุง และการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตามกลุ่มวัย ซึ่งสุขภาพที่ดี ควรประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต และความมีคุณธรรม เนื่องจากประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ก็จะยิ่งมากตามไปด้วย  ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเริ่มที่อายุ 60-65 ปี การให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายตามกลุ่มวัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต และส่งเสริมคุณธรรมในแต่ละบุคคล ด้วยการออกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จะช่วยป้องกันโรคต่างๆและการบาดเจ็บได้ดียิ่งขึ้น.

โครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน จัดทำขึ้นให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
โครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน จัดทำขึ้นให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง