ทม.หนองปรือจัดพิธี MOU โครงการสร้างโอกาสและความหวัง เพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ

0
343
(กลาง) ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสร้างโอกาสและความหวัง เพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ โดยมีตัวแทนจาก 9 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

เมื่อ 3 มกราคม 61 ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมอบรมการจ้างงานเชิงสังคมของคนพิการ (ตาม มาตรา 33 และ มาตรา 35) ซึ่งเป็นโครงการสร้างโอกาส และความหวังเพื่อเสริมพลังคนพิการ มีอาชีพมีงานทำ และเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองหนองปรือ ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสร้างโอกาสและความหวัง เพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ กับ หน่วยงานประสานจ้างคนพิการในพื้นที่ (นจพ) จำนวน 9 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ มูลนิธิบ้านจริงใจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน และ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ ประธานคณะกรรมการชุมชน และคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคนพิการรับจ้างงานเชิงสังคม , การส่งรายงานการปฏิบัติงานการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 โดย นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้  มีการเชื่อมโยงต้นทุนทางสังคม มาบูรณาการกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้คนพิการได้รับการจ้างงาน โดยมีผู้พิการที่ผ่านการพิจารณาได้รับการเซ็นสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย.

ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ