ถึงที่หมาย! เรือของพ่อ ต.91 มนต์เสน่ห์แห่งอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ แลนด์มาร์คใหม่เมืองสัตหีบ

0
100

เมื่อ 17 กันยายน 63   กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้ทำการเคลื่อนย้าย เรือของพ่อ ต.91 ถึงที่หมายขึ้นแท่นรับรอง เป็นอนุสรณ์แด่ชาวทหารเรือ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย หลังดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายเป็นเวลากว่า 10 วัน โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 กันยายน63


สำหรับโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต.91” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบต่อเรือ ทำให้กองทัพเรือไทย มีเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 เป็นลำแรกที่ต่อขึ้นเอง สามารถรับใช้ชาติในท้องทะเลไทย มายาวนานถึง 5 ทศวรรษ ได้ตั้งตระหง่านคงไว้ให้เป็นอนุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือพึ่งพาตนเอง มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย.