ต้อนรับสมเกียรติ ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ตรวจเยี่ยมกำลังพล พื้นที่สัตหีบ

เมื่อ 8 ตุลาคม 63 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมให้โอวาท กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี เรือหลวงบางปะกง ทำการยิงสลุต 19 นัด เพื่อเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ ที่บริเวณดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเทียบเรือ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ในการนี้ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้นำผู้บัญชาการ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพล ประกอบด้วย กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทัพเรือภาคที่ 1 กรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารายงานตน พร้อมรับโอวาท เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพเรือวางไว้ 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า พื้นที่สัตหีบ เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาอธิปไตย ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และช่วยเหลือประชาชน ยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ มีหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งภารกิจหน้าที่ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย ผมขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ ประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง โดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป.