ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ต้อนรับทูตจีน ปรึกษาหารือมาตรการรักษาความปลอดภัย นทท.แดนมังกร

0
146

เมื่อ 21 มกราคม 62  ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Zhou Guangxu เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าพบ และปรึกษาหารือแนวทางมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำ หรือนั่งเรือไปเกาะล้าน โดยมี พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนพร้อมชี้แจงแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีสมาคมเจ็ตสกีเมืองพัทยา สมาคมซีวอร์คเกอร์ และผู้ประกอบการทางเรือ เกาะล้าน ร่วมนำเสนอรูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยว

นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Zhou Guangxu เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯประชุมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำ หรือนั่งเรือไปเกาะล้าน

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบกับเมืองพัทยา เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  จึงได้เดินทางมาปรึกษาหารือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะล้าน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำและกิจกรรมภายในโปรแกรมที่จัดวางไว้ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งเมืองพัทยาและทุกภาคส่วน ได้มีการบูรณาการร่วมกัน ในดูแลใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นย้ำกระชับผู้ประกอบการ เจ็ตสกี ซีวอร์คเกอร์ สปีตโบ๊ท และผู้ประกอบการทางเรือ ติดตั้งป้าย กฎระเบียบและข้อห้ามต่างๆ ที่ชัดเจน พร้อมอธิบายให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวัง ก่อนทุกครั้งที่จะเล่นกิจกรรมทางน้ำ หรือขึ้น-ลงเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความอุ่นใจต่อคณะฯที่มาเยือนในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป.