ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมภาคส่วนดูแลด้านความปลอดภัยทางทะเลลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประการเรือที่ไม่พร้อมใช้งานชายหาดพัทยากลางเพื่อป้องกันเหตุ

0
148
ดาบตำรวจ วราวุธ อภิสิทธิ์โสภณ ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ลงพื้นที่พร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้อง ที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และทหาร ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการเรือ ในด้านความปลอดภัย
ดาบตำรวจ วราวุธ อภิสิทธิ์โสภณ ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ลงพื้นที่พร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้อง ที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และทหาร ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการเรือ ในด้านความปลอดภัย

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 60 ที่ ชายหาดพัทยากลาง ดาบตำรวจวราวุธ อภิสิทธิ์โสภณ ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา รับคำสั่งผู้บังคับบัญชา ให้ลงพื้นที่พร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องในด้านการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ และทหาร เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประการเรือและเรือนำเที่ยว ว่าถูกต้องคามกฎหมายหรือไม่ รวมไปถึงตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของเรือ พื้นเรือต้องไม่ให้มีการรั่วซึงของน้ำ และเครื่องยนต์ต้องทำงานราบรื่น เดินเรียบไม่สะดุด ทั้งน้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ขับขี่เรือ จะต้องไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทำงาน มิเช่นนั้นจะต้องมีบทลงโทษ ในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือ โทษสูงสุดจะต้องให้หยุดประกอบการกิจการเดินเรือ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

สำหรับผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโดยรวมผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี เรือพร้อมใช้งาน แต่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยว ให้ระวังในการลงเล่นน้ำทะเล หรือเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ของผู้ประกอบการ ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง ใส่ชูชีพ ไม่ลงเล่นน้ำที่ลึกจนเกินไป ให้เล่นอยู่ในเขตแนวทุ่นและต้องอยู่ในความไม่ประมาท เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ที่คอยให้บริการอยู่ตามแนวชายหาด เพื่อป้องการปัญหาการเกิดอุบัติและเหตุไม่คาดคิดให้ลดน้อยลง.

การลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
การลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว