ตำรวจชลบุรี อบรมโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ลดปัญหาอาชญากรรม

0
289
พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ
พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 61 ที่โรงแรมเฟิร์น แปซิฟิค โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว พร้อมด้วย พันตำรวจโท พัฒนพงษ์ ทรงเจริญ รองผู้กำกับการาฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ทัชชกร แสงทองดี คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับการจัดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อาสาสมัครและประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนสามารถแนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบแหล่งท่องเที่ยวในพื้น ที่อันเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน อีกทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่องดูแล ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดชลบุรี โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 500 คน โดยได้สอนศิลปะการป้องกันตัว การเอาตัวรอดและช่วยเหลือ นทท.ในสถานการณ์คับขัน  ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแนวทางการหมั่นตรวจตราสถานที่ล่อแหลม หรือที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก และให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งสำคัญ จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกัน รวมทั้งถือเป็นการสร้างบทบาทหน้าที่การให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”  อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

ในการอบรม มีการสอนศิลปะการป้องกันตัวให้แก่ อาสาสมัคร รวมทั้งการช่วยเหลือ นทท.ในสถานการณ์คับขัน ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
ในการอบรม มีการสอนศิลปะการป้องกันตัวให้แก่ อาสาสมัคร รวมทั้งการช่วยเหลือ นทท.ในสถานการณ์คับขัน ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการฯกว่า 500 คน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการฯกว่า 500 คน