ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ชาวบ้านนำสินค้าจำหน่ายคึกคัก

0
312

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรี , นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมให้กำลังใจเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่มาเปิดร้านจำหน่ายสินค้า การเกษตร สินค้าโอทอป และสินค้าอุปโภค บริโภค ในโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล ซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากที่ได้เปิดตลาดไปอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มกราคม 61 ที่ผ่านมา

สำหรับตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 60 ให้มีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดประเภทตลาดประชารัฐ ออกเป็น 9 ประเภท ซึ่งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ก็เป็น 1 ในตลาดประชารัฐ จากทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งนี้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทสินค้า ในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อน จากการที่ไม่มีที่ค้าขายในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เปิดร้านจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน และได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ที่สำคัญของท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับตลาดนัดแห่งนี้ต่อไป บรรยากาศในการจับจ่ายซื้อสินค้าประชารัฐในวันนี้ พบว่าคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าหลังจากที่เปิดจำหน่ายสินค้าที่ตลาดประชารัฐตั้งแต่ช่วงเช้า ก็พบว่าใช้เวลาเพียงไม่นาน ก็ขายสินค้าจนหมดเกลี้ยง สำหรับตลาดประชารัฐสุขใจ  ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต่างเปิดตลาดให้ประชาชนมาร่วมในการจำหน่ายสินค้า และร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าคุณภาพท้องถิ่น ในทุกวันศุกร์ต้นเดือน ทั้งนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หนองปลาไหล หรือใกล้เคียง ต้องการที่จะร่วมนำสินค้ามาจำหน่าย ก็สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ ในวันและเวลาราชการ.