ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งกักตัวคนใกล้ชิด 11 ราย

0
127

จากกรณีเมื่อ 21 กุมภาพันธ์  64 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีและสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยการมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่สำหรับการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่บางละมุงโดยรถตรวจเลื่อนที่เร็วพระราชทาน โดยทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้รายงาน ว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง 1 รายพร้อมทั้งกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ 11 รายที่สัมผัสใกล้ชิดกับกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 


ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์คนดังกล่าว เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการจากสถานที่กักกันแห่งรัฐ ( state quarantine ) ในหอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบางละมุง และนำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายนี้มารักษา พร้อมทั้งกักกันตัวบุคลากรทางการแพทย์ 11 รายที่สัมผัสใกล้ชิดกับกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19โดยกักตัวไว้ที่ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 11 รายผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 มีแผนจะตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ระหว่างกักกันตัว พร้อมทั้งมีตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสอื่น ๆ ที่ไม่ใกล้ชิดอีก 2 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 และมีแผนการตรวจผู้สัมผัสไม่ใกล้ชิดอีก 3 ราย ยังคงมีการสอบสวนควบคุมโรคเพิ่มเติมต่อไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ มีอาการไอมาก โดยเฉพาะช่วงที่พูดคุยให้ข้อมูล จะไอมากขึ้น 

ล่าสุด ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอให้ทุกคนให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

จากสถานที่กักตัวแห่งรัฐและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุงทุกคน ที่ดูแลทั้งผู้ติดเชื้อที่ระบาดในจังหวัดชลบุรี และผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักตัวแห่งรัฐ ทั้ง 12 แห่งจาก 24 แห่งทั่วประเทศ ( ชลบุรี เหลือ 11 แห่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 )แม้ในช่วงที่ไม่มีการระบาด โรงพยาบาลบางละมุง ยังคงต้องดูแลรักษาทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 และโรคอื่น ๆ ที่ต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อในการรักษา จากสถานที่กักกันแห่งรัฐ มาตลอดเกือบ 1 ปี ซึ่งใช้กักกันตัวคนไทยทั่วประเทศ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงขณะนี้จำนวนทั้งสิ้น 59,169 ราย ติดเชื้อโควิด-19 609 ราย แม้ โรงพยาบาลบางละมุง ไม่ใช่โรงพยาบาลประจำจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ได้ทุ่มเท เสียสละเป็นภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งติดเชื้อโควิด-19 และป่วยด้วยโรคอื่น ๆ  ขณะนี้ชลบุรี แม้ไม่อยู่ในสภาวะการระบาด แต่อาจจะมีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ และอาจจะมีผู้ติดเชื้อเดินทาง เข้าจังหวัดชลบุรี ทางจังหวัดยังคงการค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่ ยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อไป.