ตม.ชลบุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความสะอาดด้วยใจ ชายหาดนาจอมเทียน สร้างจิตสำนีก ให้กับข้าราชการตำรวจ

0
281

เมื่อ 08.30 น วันที่ 11 พฤศจิกายน 60 พ.ต.อ. ทรงโปรด สิริสุขะ  ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท ธวัชชัย หนองบัว รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทำความสะอาดด้วยใจ  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ข้าราชการ ฝึกความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทำความสะอาดด้วยใจ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงสภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับความสนใจด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาให้น่าอยู่ น่าเที่ยว  พร้อมทั้งให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะให้ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ ฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม การเข้าใจระบบนิเวศน์ของตนให้เข้าใจถึงผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มและทัศนะคติส่วนส่วนตัวส่งผลต่อการกระทำอย่างไร่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.