ดีเดย์ 1 ก.พ.นำสายไฟลงดิน ถนนวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ ตามโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่

0
141

เมื่อ 27 มกราคม 64  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน ระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 kv และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในโครงการถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยมี นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และผู้ประกอบการในพื้นที่ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ เข้าร่วมหารือรับฟังแนวทางการก่อสร้าง 

นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามที่มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 60 ได้อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟ ฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ และเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และระยะเวลาการแก้ไขให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 หน้าวัดชัยมงคล และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 บริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ ด้วยงบประมาณการลงทุนรวม 3,134 ล้านบาท 

ขณะที่ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า เปิดเผยว่าแผนงานการนำสายไฟลงดินบนถนนแนวโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ นั้น ซึ่งถือเป็นการนำสายไฟลงดินเป็นเส้นทางที่ 6 จาก 9 เส้นทาง โดยการดำเนินการเป็นลักษณะนำสายไฟฟ้า รวมทั้งระบบสื่อสารร้อยสายไปกับท่อระบายน้ำขงเดิมขนาด 1.60 เมตรของเมืองพัทยา ที่จัดทำไว้เป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประ โยชน์ จึงได้หารือร่วมกับเมืองพัทยาในการแก้ไขแบบแปลน ที่จะใช้ท่อดังกล่าวดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการเปิดผิวจราจรตามแบบการก่อสร้างเดิมได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการยังจำเป็นต้องมีการเปิดผิวทางเท้าและการร้อยสายที่อาจต้องปิดการจราจรและจัดการเป็นช่วงๆเนื่องจากถนนมีความคับแคบประมาณ 5-8 เมตรเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการก่อสร้างบ่อพักจำนวน 41 บ่อตลอดแนวถนน ก่อนจะทำการติดตั้งตู้มิเตอร์เพื่อจ่ายกระแส ไฟขนาดตู้ 50 ซม.x5 ซม.x1.5 เมตร ในทุกระยะ 16 เมตรตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่งรวมประมาณ 100 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้จะสามารถจ่ายกระแสไฟให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคได้จำนวน 4 ราย ซึ่งกรณีการติดตั้งตู้นั้นจะมีการลงพื้นที่กำหนดจุดร่วมกับประกอบการเพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังทัศนียภาพของสถานประกอบการ แต่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ในระยะ +- ไม่เกิน 2 เมตรเท่านั้น โดยขั้นตอนการทำงานทั้งหมดน่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 9-10 เดือน จากนั้นจึงจะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก ขณะที่เมืองพัทยาก็จะเข้าไปคืนสภาพให้เหมือนเดิมรวมทั้งการออกแบบ และจัดตั้งงบประมาณและปรับปรุงทัศนียภาพของโครงการให้สวยงามเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยา กำลังติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่สถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามคงจะต้องมีการประชุมร่วม เพื่อดูแบบและกำหนดจุดการติดตั้งตู้มิเตอร์ให้เหมาะสม รวมทั้งการร่วมพิจารณาการออกแบบปรับทัศนียภาพร่วมกับเมืองพัทยาอีกครั้ง

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับโครงการนำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีทขณะนี้มีความพร้อมแล้วทั้งในเรื่องของรูปแบบและเทคโนโลยี รวมไปถึงการประสานงานระหว่างเมืองพัทยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานด้านการสื่อสารและชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยการไฟฟ้าจะลงดำเนินการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้เช่นเดียว กัน ทั้งนี้หลังดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ถนนวอล์คกิ้งสตรีทมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองพัทยา ซึ่งระหว่างการก่อสร้างได้มีการวางแผนกับการไฟฟ้าในการจัดการจราจรในพื้นที่ โดยระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินรถในบ้างช่วง ทั้งแบบวันเวย์และทูเวย์ และในบ้างพื้นที่การก่อสร้างจะต้องมีการปิดการจราจร โดยจะคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นหลัก

ทั้งนี้ระหว่างการก่อสร้างเมืองพัทยาได้มีการดำเนินการออกแบบปรับปรุงป้ายทางเข้าวอล์คกิ้งสตรีทและป้ายบริเวณด้านแหลมบาลีฮาย พร้อมปรับปรุงพื้นที่ผิวถนนเพื่อสอดรับการนำสายไฟลงดิน อีกทั้งจะมีการดำเนินการปรับปรุงป้ายภายในวอล์คกิ้งสตรีททั้งหมด สร้างความสวยงามให้ถนนวอล์คกิ้งสตรีทนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาออกแบบในส่วนการดำเนินการก่อสร้างหลังคาที่เป็นโดมสูงประดับตกแต่งครอบพื้นที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีทตลอดสาย เพื่อเป็นการทำให้ถนนภายในวอล์คกิ้งสตรีทมีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ หลังการนำสายไฟลงดินเสร็จ ก็จะมีการดำเนินการโครง การที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดต่อไป.