ฐานทัพเรือสัตหีบ ปลดทหารกองประจำการกว่า 100 ชีวิต ส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

0
258

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/2558 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด 138 นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วย ร่วมในพิธีส่งเหล่าทหารกองประจำการ ที่อาสามารับใช้ประเทศชาติ ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัว หลังต้องจากมาทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยนานถึง 2 ปี

ก่อนอำลากองทัพเรือ เหล่าทหารได้ลั่นวาจากล่าวสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าผู้บังคับบัญชาไว้ว่า “ จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการเป็นอันขาด พร้อมที่จะสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ และจะกลับมารับใช้ประเทศชาติ เมื่อชาติต้องการ”

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ทหารทุกนายเข้ารับราชการ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี คือ ได้อุทิศตนเพื่อสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และที่สำคัญ คือ นับเป็นเกียรติยศแด่วงศ์ตระกูล ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของความเป็นลูกผู้ชายไทย ได้อาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาติ สละแรงกาย แรงใจ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเกิด