ฐานทัพเรือสัตหีบ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลรำลึก “วันอาภากร”

0
232

พัชรพล ปานรักษ์

เมื่อ  17 พฤษภาคม 60 ที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.ฐท.สส.) เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 94 ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 โดยมีกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมต่าง ๆ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ สวนกรมหลวงชุมพร (สวนสาธารณหนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร เนื่องจากวันนี้เมื่อปี พุทธศักราช 2466 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของ พระองค์ท่านที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ มาตราบเท่าทุกวันนี้.

นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงศึกษาตำราหมอยาไทยอย่างจริงจัง จนมีความรู้แตกฉาน ทรงเป็นหมอยาไทย รับรักษาประชาชนทั่วไป ด้วยน้ำพระทัยที่โอบอ้อมอารี จนได้รับพระสมัญญาว่า ‘หมอพร’ แห่งราชนาวีไทย อีกด้วย.

พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 เวลา 08.00 น. ณ สวนกรมหลวงชุมพร จะมีการจัดพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้า พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) และมีการยิงสลุตปืนใหญ่ถวายสักการะจำนวน 19 นัด จึงขอเรียนเชิญทุกภาคส่วน ตลอดจน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมภายในงานโดยพร้อมเพียงกัน.