ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู้” พัฒนาศักยภาพชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง

0
240

เมื่อ 15 มิถุนายน 60 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “วันแห่งการจัดการความรู้” พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงาน ” ประจำปี 2560 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ความสนใจเข้าร่วมส่งผลงาน และชมนิทรรศการกันเป็นจำนวนมาก

พลเรือโท นพดล กล่าวว่า การจัดงานกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำผลงานต่าง ๆ ที่เกิดจากการสรรสร้างของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ มาจัดแสดงโชว์ผลงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้กับหน่วยงานและตนเองในอนาคต

โดยในปีนี้หลายหน่วยงาน ได้นำเสนอผลงานการจัดการความรู้ โดยมีหัวข้อการนำเสนอตามกระบวนการงานหลัก 12 ประการ และกระบวนการสนับสนุน 8 ประการ อาทิ การทำเกษตรกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้เรื่องการรักษาสุภาพ และดูแลป้องกันรักษาโรคในเบื้องต้น การบำรุงรักษาเครื่องมือกล/ช่าง และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก.