ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา 9 เชือก ร่วมนักท่องเที่ยว หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด

0
289

เมื่อ 27 มิถุนายน 60 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถนายน- 5 กรกฎาคม 60  โดยมีพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการนำคณะผู้บริหาร และช้างแสนรู้ 9 เชือก ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อจรรโลง และเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา ณ ลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายกัมพล กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งในช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่จำวัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างนั้นจะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ ด้วยการทำวัตรเช้า – เย็น มีความจำเป็นต้องใช้เทียนส่องสว่างจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษา จึงเป็นจุดกำเนิดของประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งในฐานะชาวพุทธ ทางคณะผู้บริหารจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” ขึ้น อันเป็นการสืบสาน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยจะนำไปถวายให้แก่ 9 วัด ประกอบด้วย วัดญาณสังวรารามวรวิหาร วัดสามัคคีบรรพต วัดอัมพาราม วัดบางเสร่คงคาราม วัดนาจอมเทียน วัดเขาคันธมาทน์ วัดหนองจับเต่า วัดเขาชีจรรย์ และวัดสัตหีบ ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้.