ช้างสวนนงนุชพัทยา 87 เชือก ตักบาตรอุทิศส่วนกุศล ดวงวิญญาณช้างกอบกู้เอกราชชาติไทย

0
100

เมื่อ 07.09 น.วันที่ 13 มีนาคม 62  นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยาจ จ.ชลบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ควาญช้าง และช้างแสนรู้ ในความดูแล จำนวน 87 เชือก มาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่ เหล่าดวงวิญญาณช้าง ที่ร่วมกอบกู้เอกราชชาติไทยในอดีต เนื่องในวันช้างไทย โดยมี พระครูเกษม กิตติโสภณ เจ้าอาวาส วัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับบิณฑบาตและสวดเจริญชัยมงคลคาถาให้พรแก่ช้าง ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

นายกัมพล กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อยกย่องช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคน นอกเหนือจากเกียรติภูมิที่ช้างเคยได้รับมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นตราประจำชาติ สัญลักษณ์บนผืนธงชาติไทย และเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณกาล รวมถึงมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทย ในการทำศึกยุทธหัตถีกอบกู้เอกราชของชาติ

ด้วยเหตุนี้ สวนนงนุชพัทยา จึงได้นำช้างร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณ ช้างผู้เสียเลือดเนื้อกอบกู้เอกราชชาติไทย และในช่วงบ่ายจะมีการจัดบุฟเฟ่ผลไม้ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช้างแสนรู้ ได้อิ่มหนำสำราญกันในวันช้างไทย อีกทั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติเกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนช้างไทย ก่อนที่จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป