ชุมชนอรุโณทัยตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน ตรวจสุขภาพจ่ายยาเบื้องต้นฟรี

0
242

           เมื่อ 10.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 62  ที่ ชุมชนชุมสาย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธาน ศสมช.ชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในการคัดกรองเบาหวานและความดัน ให้บริการตรวจสุขภาพ จ่ายยาในเบื้องต้นให้ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกาย ในแต่ละวัน และการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน และเบาหวาน

 

โดยกิจกรรมจะมีทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น.ของทุกสัปดาห์ ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ.ที่ ทำการชุมชนซอยอรุโรทัย สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถมาตามวันและเวลาดังกล่าว.