ชุมชนบ้านเกาะล้าน ศึกษาดูงานระบบ “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ใช้ระบบธรรมชาติจัดการปัญหาขยะ ก่อนเสนอข้อมูลให้เมืองพัทยา

0
268
ตัวแทนชุมชนบ้านเกาะล้านศึกษาดูงานระบบ “นาวิกนคร 4.0 โมเดลใช้ระบบธรรมชาติจัดการปัญหาขยะ ก่อนเสนอข้อมูลให้เมืองพัทยา
ตัวแทนชุมชนบ้านเกาะล้านศึกษาดูงานระบบ “นาวิกนคร 4.0 โมเดลใช้ระบบธรรมชาติจัดการปัญหาขยะ ก่อนเสนอข้อมูลให้เมืองพัทยา

เมื่อ 14 กันยายน 60 นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน นำกลุ่มคณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนจากแขวงเกาะล้าน เมืองพัทยา เดินทางไปศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะ ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี หรือ “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” เพื่อดูระบบบริหารจัดการ และวิธีการกำจัดขยะแบบมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และตัวแทนจาก บริษัท สมาร์ทแกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ เพื่อนำข้อมูลไปเสนอต่อเมืองพัทยา

สำหรับระบบกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาตินี้ เรียกว่ากระบวนการบำบัดขยะด้วยระบบ NBT (Natural Biological Treat ment) หรือระบบการเติมอากาศ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณสูงในการดำเนินการ ซึ่งระบบนี้จะมีขั้นตอนการดำเนินการใน 7 ระยะ หลังจากมีการขนถ่ายขยะมาสู่ที่ทิ้ง ได้แก่ 1.การคัดแยก 2.การตั้งกองขยะ 3.การเซ9กองขยะ 4.การวัดอุณหภูมิ 5.การพลิกกองขยะ 6.การกำจัดน้ำเสีย และ 7.การร่อนแยกเพื่อจัดทำ RDF

โดยระบบการเติมอากาศ ตามความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งจะอยู่ที่ค่าประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส โดยจะกองไว้ประมาณ 6-9 เดือนตามสภาพบ่อทิ้งขยะของแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะมีการพลิกกองขยะเพื่อระบายก๊าซมี เทนและการเติมอากาศ เพื่อปล่อยให้อินทรีย์สารย่อยสลายกันเองกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อม จึงจะนำมาคัดร่อนเพื่อแยกวัสดุที่จะนำ ไป Recycle ทำปุ๋ยอินทรีย์ และนำไปทำเชื้อเพลิงแบบ RDF ซึ่งจะนำไปป้อนจำหน่ายให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป.