ชุมชนซอยกอไผ่เปิดให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านโดยมีงบในการบริหารกว่า 1.6 ล้าน

0
307
บรรดาสมาชิกกองทุนที่ทราบข่าว เข้ายื่นเอกสารเพื่อขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนต่อยอดประกอบอาชีพต่างๆภายในชุมชน
บรรดาสมาชิกกองทุนที่ทราบข่าว เข้ายื่นเอกสารเพื่อขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นทุนต่อยอดประกอบอาชีพต่างๆภายในชุมชน

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 25 พฤษภาคม 60 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม  แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ทำการเปิดรับลงทะเบียนให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านรอบแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ มีงบในการบริหาร ถึง 1,600,000 บาท มีกลุ่มกองทุนสมาชิกดั้งเดิมอยู่ประมาณ 500 กว่าหุ้น โดยกฎเกณฑ์ ในการเปิดรับสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนซอยกอไผ่ เท่านั้น

ซึ่งบรรยากาศมีบรรดาสมาชิกกองทุนที่ทราบข่าว เดินทางนำเอกสารมายื่นเพื่อขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน โดยต้องเป็นสมาชิคครบ 6 เดือน จึงจะทำการปล่อยกู้เงินและ ต้องมีผู้คำประกัน 3 คน ปล่อยยอดกู้ตั้งแต่ 2 หมื่น บาท หรือตามความเหมาะสม  เพื่อเป็นทุนต่อยอดประกอบอาชีพต่างๆภายในชุมชน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว โดยชุมชนเป็นผู้บริหาร.