ชุมชนชุมสาย-โรงเรียนอรุโณทัย ทำความสะอาดชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0
136

เมื่อ 20 ธันวาคม ที่ ชุมชนชุมสาย นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย ร่วมกับโรงเรียนอรุโณทัย ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในเดือนธันวาคม 62 ซึ่งเป็นเดือนของวันพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

ภายในกิจกรรมมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอรุโณทัย และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดในที่ทำการชุมชน และบริเวณใกล้เคียง  โดยกวาดพื้นถนน ถูพื้นอาคาร เก็บเศษขยะ กำจัดฝุ่น และจัดระเบียบห้องสมุดของชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ให้รู้จักหน้าที่ของตนเองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต้นแบบของทางโรงเรียน  ที่จะนำนักเรียนออกมาร่วมทำกิจกรรม ในวาระวันสำคัญต่างๆ กับทางชุมชน เพื่อฝึกฝนในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเรียนรู้การเสียสละเพื่อสังคม ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป.