ชาวบ้านวอล์คกิ้งสตีทพร้อมใจร่วมมือเมืองพัทยา จัดระเบียบป้ายโฆษณา

0
288
ประชาคมวอล์คกิ้งสตีท ร้องขอให้ช่วยจัดระเบียบสายไฟในพื้นที่
ประชาคมวอล์คกิ้งสตีท ร้องขอให้ช่วยจัดระเบียบสายไฟในพื้นที่

เมื่อ 13 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี สมาชิกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยมี นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ได้นำเสนอรูปแบบป้ายชั่วคราวและแผนผังอนาคตในวอล์คกิ้งสตรีทหลังจัดทำป้ายใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หัองประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี สมาชิกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในถนนวอล์คกิ้งสตรีท
นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี สมาชิกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในถนนวอล์คกิ้งสตรีท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆในวอล์คกิ้งสตรีทและร้านทำป้าย มาพูดคุยทำความเข้าใจในการติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากป้ายทั้งหมดนั้นผิดกฏหมายทั้งสิ้น ว่าด้วยกฏกระทรวงการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้ทำป้ายชั่วคราวมี 3 แบบดังนี้ 1.ติดตั้งจากผนังโดยกำหนดความสูงไม่เกิน 2 เมตร และต้องยื่นออกมาไม่เกิน 60 เซนติเมตร 2.ติดตั้งแบบใต้กันสาด กำหนดให้ยื่นจากผนังได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และตัองสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 3.ติดตั้งแบบเหนือกันสาด กำหนดความสูงต้องไม่เกิน 60 เซ็นติเมตร โดยพื้นที่กำหนดต้องไม่เกิน 2.5 ตารางเมตร ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอรูปแบบป้ายต่างๆแล้ว ทางผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอและชี้แนะ ให้ทางเมืองพัทยาทำการจัดระเบียบสายไฟสายเคเบิ้ลให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาจัดระเบียบป้าย

ทางด้าน นายสุชัย รวยริน อดีตนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวฝากไปถึงเมืองพัทยาและการไฟฟ้า ให้ช่วยจัดระเบียบปัญหาเหล่านี้ก่อน ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องปัญหาการเกิดไฟไหม้นั้น สาเหตุหลักมาจากสายไฟฟ้าและหม้อแปลงระเบิด จึงขอให้ทางเมืองพัทยาช่วยแก้ไขในส่วนนี้ก่อน และในส่วนเรื่องป้ายนั้น ทางผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน โดยทางเมืองพัทยาก็ยินดีรับฟัง และจะได้นำเรื่องนี้เข้าในวาระการประชุมสภาสมัยหน้าต่อไป.