ชาวบ้านวอนตรวจสอบป้ายโฆษณา ริมถนนเลียบทางรถไฟ พัทยา

0
106

ชาวบ้านถนนเลียบทางรถไฟครวญ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาบนถนนสาธารณะ หวั่นได้รับได้อันตรายหากเกิดพายุฝน ทั้งยังบัดบังทัศนียภาพในการใช้รถใช้ถนน

ชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่มีผู้ประกอบการ นำป้ายโฆษณาสินค้า บริการ และสถานประกอบการมาติดตั้งริมถนนสาธารณะ หรือบริเวณที่ดินส่วนบุคคลข้างเคียง แต่พบว่าบางป้ายมี่การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญดูแล้วหลายจุด  ไม่มีมาตรฐานการติดตั้งที่มั่นคงแข็งแรงหวั่นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร เนื่องจากที่ผ่านมาหลังมีพายุฝนลมพัดอย่างรุนแรง ก็จะทำให้ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งเหล่านี้ บางส่วนล้มหักลงมากองอยู่บนผิวจราจร ซึ่งมีลักษณะคับแคบอยู่แล้ว จนทำให้หลายครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสัญจรผ่านไปมาด้วย ที่สำคัญบางป้ายยังบดบังทัศนียภาพการมองเห็นบนถนนอีกด้วย  จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวและมีอำนาจในการกำกับดูแล เร่งตรวจสอบความถูกต้อ งและตรวจสอบว่าป้ายที่นำมาติดตั้งบนถนนสาธารณะ ว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่อย่างไร

ล่าสุดผู้สื่อข่าว ได้ลงพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าตลอดแนวทางถนนเลียบทางรถไฟทั้ง 2 ฝั่ง มีผู้ประกอบการนำป้ายโฆษณามาติดตั้ง บนถนนสาธารณะเป็นจำนวนมากนับร้อยป้าย ตลอดเส้นทางไปกลับฝั่งละ 1.9 กม. เช่น ป้ายโฆษณาที่อยู่อาศัย ป้ายบอกทาง ป้ายเงินด่วน ป้ายขอบคุณต่าง ๆซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ บดบังทัศนวิสัยการสัญจรของประชาชน อีกทั้งยังพบป้ายโฆษณาที่นำมาติดตั้งที่ไม่ผ่านการได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา ซึ่งถือเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อีกด้วย.