ชาวบ้านร้องเรียน วัชพืชและขยะมูลฝอย ริมอ่างเก็บน้ำชากนอก หวั่นภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว

0
94

เมื่อ 30 เมษายน 62 ที่ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอก ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกรณีมีวัชพืช และขยะมูลฝอย บริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอกมีจำนวนมาก หวั่นภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว


ทั้งนี้หลังจากที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้งบประมาณ 58,954,500 บาท จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ให้มีการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ จนเนรมิตให้เป็นสวนสุขภาพที่มีความร่มรื่นและสวยงาม จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นปอดแห่งใหม่ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จนกระทั่งมีการร้องเรียนของพี่น้องประชาชน ว่าต้องการอยากให้มีการปรับภูมิทัศน์ภายในอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากมีวัชพืชน้ำที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำ คิดเป็นพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 10 ไร่ บริเวณทั้งสองฝั่งของอ่างเก็บน้ำชากนอก รวมถึงขยะและสิ่งปฏิกูลที่ลอยน้ำมาติดยังกลุ่มวัชพืชภายในผิวน้ำ จึงทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่สวยงาม รวมถึงในการจัดเก็บขยะทำไปได้ยากขึ้น ทำทัศนียภาพบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำดูไม่สวยงาม

     ทางด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้ทราบถึงปัญหาในเบื้องต้น โดยเปิดเผยว่า จะมีการประสานงานร่วมกับกรมชลประทาน ในการทำทุ่นกันวัชพืช ดำเนินการจัดเก็บเพื่อความสวยงาม  พร้อมจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ หมุนเวียนคอยไปอำนวยความสะดวก ดูแลในเรื่องความปลอดภัย จนถึงเวลา 21.00 น. และยังฝากประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทิ้งขยะตามจุดให้เป็นที่ เนื่องจากทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการจัดตั้งถังขยะไว้บริการจำนวนหลายจุดโดยรอบสวนสาธารณะอ่างชากนอก แค่อยากจะฝากให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม.