ชาวบ้านผู้รุกล้ำที่สาธารณะ คลองชุมชนตลาดเก่านาเกลือ รวมตัวร้องขอความเห็นใจภาครัฐ หาแนวทางบรรเทาทุกข์

0
348
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ประชาชน
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ประชาชน

เมื่อ 22 พฤษภาคม 61 ที่ บริเวณคลองนกยาง ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยอดีตนักการเมืองหลายคน ลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อศรีนิล ยาวไปตลอดแนวคลอง เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ หลังชาวบ้านได้รับกระแสข่าว จากการที่ทางเมืองพัทยา และกรมเจ้าท่า เตรียมบังคับใช้กฎหมาย รื้อถอนบ้านเรือน ที่รุกล้ำแม่น้ำลำคลองสาธารณะประโยชน์

ซึ่งปัจจุบันยังคงติดปัญหาอยู่ ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานการถือครองกรรมสิทธิ์ และการอนุญาตใช้ตามกฎหมายการล่วงล้ำลำแม่น้ำ ของกรมเจ้าท่า โดยแบ่งออกเป็น 3 ห้วง คือ ห้วงที่ 1 ตั้งแต่ปี 2485-2515 ห้วงที่ 2 ตั้งแต่ปี  2515-2535 คิดเป็นระยะไม่ต่ำกว่า 30-20 ปี ส่วนห้วงที่ 3 ที่ไม่สามารถยื่นของอุทธรณ์ขอเอกสารสิทธิ์ขอเช่าที่สาธารณประโยชน์ได้  ระหว่างปี 2535-2561 ทั้งนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพการรุกล้ำจากจากดาวเทียมในอดีตและปัจจุบัน เปรียบเทียบถึงการรุกล้ำพื้นที่ดังกล่าว

จนท.กรมเจ้าท่า กำลังรังวัดแนวเขตที่รุกล้ำ บริเวณคลองชุมชนตลาดเก่านาเกลือ
จนท.กรมเจ้าท่า กำลังรังวัดแนวเขตที่รุกล้ำ บริเวณคลองชุมชนตลาดเก่านาเกลือ

สืบเนื่องจากปัจจุบันทางเมืองพัทยาได้มีมาตราการทวงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่รุกล้ำแม่น้ำลำคลองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขณะผู้บริหารชุดใหม่ของเมืองพัทยา ได้เข้ามารับหน้าที่ และทวงคืนพื้นที่เป็นรูปธรรมมาแล้วหลายแห่ง เช่น คลองพัทยาใต้ และอื่นๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา จนมาถึงการจัดระเบียบพื้นที่ชาวบ้านคลองนาเกลือ คลองนกยาง ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำลำคลอง เป็นแนวยาวหลายร้อยหลังคาเรือนโดยทางเมืองพัทยาถือสิทธิ์ในการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะยาว ซึ่งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำลำคลอง ก็จัดอยู่ในแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  หวังที่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวของเมืองพัทยาได้ เพราะปัจจุบัน พอมีกระแสฝนตกลงมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็จะเกิดน้ำท่วมขัง

ดังนั้นเมืองพัทยา จึงได้มีแนวทาง ที่จะเร่งดำเนินการเข้ารื้อถอนพื้นที่ดังกล่าว และทำให้ชาวบ้านหวั่นวิตก ถึงปัญหาการที่จะของอุทธรณ์ขอเอกสารสิทธิ์ขอเช่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นแม้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเกนณ์ 30-20 ปี จัดอยู่ในห้วงที่ 1-2 ที่จะสามารถของเอกสารสิทธิ์ขอเช่าที่สาธารณประโยชน์ได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของเสียงส่วนมาก ของคณะทำงานการจัดระเบียบว่าจะอนุมัติหรือไม่

นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามรับฟังปัญหาปรับทุกข์ชาวบ้าน ที่หวั่นวิตกและได้พูดคุยถึงความน่าจะเป็นไปได้ ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและแนวทางการรับมือ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูความ คืบหน้า การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในลำคลอง ซึ่งพบว่าขณะนี้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของเมืองพัทยา และชาวบ้านที่ออกมาช่วย กันเก็บกวาดและดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันสภาพลำคลอง และชุมชนมีความสะ อาดมากขึ้น ขยะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับสภาพช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับแนวทางการบรรเทาทุกข์ ต้องรอผลภาพจากดาวเทียมในอดีต มาเปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบัน เปรียบเทียบการรุกล้ำ แล้วจึงมาว่ากันไปตามข้อกฎหมาย และแนวทางการบรรเทาทุกข์ ซึ่งการช่วยเหลือมีแน่ แต่จะช่วยในทิศทางใดคงต้องว่ากันไปเป็นกรณี ซึ่งคาดว่าจะมีบทสรุปแนวทางแบบเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้.

สิ่งปลุกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณคลองชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ส่งผลให้ลำคลองดูแคบลง แต่ยังรอผลภาพถ่ายดาวเทียมในอดีต มาเปรียบเทียบในปัจจุบัน มาเปรียบเทียบกัน
สิ่งปลุกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณคลองชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ส่งผลให้ลำคลองดูแคบลง แต่ยังรอผลภาพถ่ายดาวเทียมในอดีต มาเปรียบเทียบในปัจจุบัน มาเปรียบเทียบกัน