ชาวบ้านดีใจ รองนายกเทศมนตรี ทม.หนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพื่อนบ้านปล่อยน้ำทิ้งระบายผ่านหน้าบ้านสู่ถนนสาธารณะ

0
205
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวบ้านแจ้งสื่อฯ ว่าเพื่อนบ้านปล่อยน้ำทิ้งระบายผ่านหน้าบ้านสู่ถนนสาธารณะ
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวบ้านแจ้งสื่อฯ ว่าเพื่อนบ้านปล่อยน้ำทิ้งระบายผ่านหน้าบ้านสู่ถนนสาธารณะ

เมื่อ 28 กันยายน 61 ที่ ภายในซอยบุญสัมพันธ์ 9 บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนากร 10 ต.หนองปรือ  หลังที่ชาวบ้านผู้อยู่อาศัย ภายในซอยบุญสัมพันธ์ 9 ต.หนองปรือ ได้เข้าร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ว่ามีเพื่อนบ้านชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 243 /15 ตรงข้ามกับหมู่บ้านรัตนากร 10 ได้ทำการต่อท่อน้ำทิ้งปล่อยน้ำระบายออกจากบ้านพัก ลงไปยังพื้นถนนสาธารณะ มีระยะทางความยาวกว่าถึง 500 เมตร เป็นเวลานานนับปี จนชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน

ล่าสุด นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างสาธารณสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว ตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียน หลังเข้าตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้าน และคนงานดูแลบ้านแต่อย่างใด โดยการตรวจสอบบริเวณท่อน้ำทิ้งข้างบ้านที่ชาวบ้านได้ร้องเรียน ว่าเป็นท่อน้ำทิ้งนั้น พบว่าเจ้าของบ้านหลังต้นเหตุ ได้กระทำความผิดจริง โดยไม่ได้ทำการต่อท่อพีวีซีเชื่อมต่อท่อลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง ของเทศบาลหนองปรือ  ซึ่งทำให้มีการปล่อยน้ำทิ้งออกมาจากบ้านไหลออกมาสู่ท้องถนนสาธารณะจริง  จึงส่งผลให้ชาวบ้านซอยบุญสัมพันธ์ 9 ได้รับความเดือนร้อนดังกล่าว

ทางด้าน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบาลเมืองหนองปรือ  จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ ทำการปิดประกาศเพื่อให้ทางเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการอุดท่อน้ำทิ้งต้นเหตุ เพื่อระงับไม่ให้ทำการปล่อยน้ำทิ้งสู่พื้นที่สาธารณะอีก  มีผลนับจากวันที่ปิดประกาศ และหลังจากนี้เมื่อเจ้าของบ้านรับทราบ ให้เจ้าของบ้านเข้าทำการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนคำร้องขอทำการเชื่อต่อท่อน้ำทิ้งสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง กับทางกองช่างสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำร้องอย่างเร่งด่วน และถูกต้องตามกฎหมาย  ของเทศบาลเมืองหนองปรือต่อไป.