ชาวบ้านกว่า 200 คน แห่สนับสนุนจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9 หลังมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ร้องเรียนให้ยกเลิกการจัดงาน

0
112

เมื่อ 5 กันยายน 60ที่ สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการจัดประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9 ประจำปี 2560 พร้อมด้วย พ.ต.อ.จักรทิพย์ พาราพันธ์กุล ผู้กำกับการ สภ.บางละมุง  ร้อยตรีสุวิทย์ ลากลาง ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบ อ.บางละมุง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และนายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เขตพื้นที่ 3 คณะทำงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ผู้นำชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์ เป็นจำนวนมาก

โดยการจัดประชาคมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งทำหนังสือร้องเรียนถึงเมืองพัทยา ในเรื่องการจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ในปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้มีการขยายพื้นที่ พร้อมทั้งยืดระยะเวลาของการจัดงานจาก 8 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ ตามงบประมาณที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการตั้งแผงขายของมากขึ้นจากพื้นที่เดิม ซึ่งปกติมักจะจัดงานจากบริเวณป้อมตำรวจ ไปถึงถึงสะพานยาวนาเกลือ แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม จนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง บริเวณร้านนำชัยนาเกลือ ส่งผลกระทบต่อทางจราจร และประชาชนบางส่วนที่จะเดินทางกลับเข้ายังที่พัก ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง ดังนั้นเมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดการประชาคม เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นผ่านการโหวตลงคะแนนเสียง ว่าจะให้มีการจัดงานในปีนี้  ต่อไปอีกหรือไม่ พร้อมเลือกสถานที่จัดงานว่าสมควรจะอยู่บริเวณใด เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ใช้เป็นแนวทางในการอนุมัติการจัดงานดังกล่าวต่อไป

นายเฉลิมชัย เก็บทรัพย์ อายุ 35 ปี ชาวนาเกลือ เผยว่า ยอมรับว่างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าจริง แม้ตนเองจะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการจราจรไปบ้าง แต่ก็ไม่อยากให้เมืองพัทยายกเลิกการจัดงาน เพราะชาวบ้านในชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดงานตรงนี้ หลายครอบครัวมีรายได้เสริม มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้น ตนเองอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ถือว่าปีละครั้ง จึงอยากให้เมืองพัทยาพิจารณาจัดงานต่อไป เพื่อประโยชน์ของชาวชุมชนส่วนรวม

ขณะที่ นางศรีสุดา ราษฎ์นิยม ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดเก่านาเกลือ กล่าวว่า ตนเองไม่คัดค้านการจัดงานแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้เมืองพัทยา จัดงานให้สั้น กระชับพื้นที่ที่สุด ซึ่งการจัดงานในปีที่ 8 หรือครั้งที่ผ่านมา ชาวบ้านหลายคนที่นำของมาขาย กลับขายสินค้าหรืออาหารท้องถิ่นได้น้อยลง เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นเข้ามาขายปะปนเป็นจำนวนมาก จึงอยากฝากให้เมืองพัทยา คัดเลือกผู้ประกอบการเฉพาะชาวบ้านนาเกลือ ได้นำสินค้ามาขายในพื้นที่ที่เป็นใจกลางของการจัดงาน ก่อนผู้ประกอบการนอกพื้นที่ ไม่เช่นนั้นการจัดงานก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน

ส่วนนางอรุณี ห่อทองคำ รองประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ระบุว่า ตนเองต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยผลักดันให้เกิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือมาจวบจนปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานที่ผ่านมา ตนเกรงว่าหากเกิดกรณีเพลิงไหม้ เมืองพัทยาจะมีแผนรองรับหรือไม่ เพราะบ้านไม้เก่าแก่หลายหลังมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้อยู่อาศัย  โดยเฉพาะคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตนจึงอยากให้เมืองพัทยาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น พร้อมทั้งแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ในเรื่องของการขนย้ายผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากการจัดงานแต่ละครั้งมีนักท่องเที่ยวมาชมงานเป็นจำนวนมาก หากมีกรณีร้ายแรงเกิดขึ้นก็อยากให้เมืองพัทยาสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นจากการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านแล้ว เมืองพัทยาจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งโหวตลงคะแนนเสียง ผลปรากฏว่า ประชาชนต้องการให้เมืองพัทยาจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9 ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึง 222 คะแนน และเสียงส่วนใหญ่ยังคงเลือกให้จัดงานตั้งแต่บริเวณหน้าป้อมตำรวจ ไปจนถึงสะพานยาวเหมือนเดิม จำนวน 214 คะแนน ขณะที่ประชาชนบางรายลงความเห็นให้ไปจัดบริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์จำนวน 3 คะแนน และบริเวณอื่นๆ อีกจำนวน 4 คะแนน.