ชาวชลบุรี กว่า 1,000 คน มาร่วมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือขอให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

0
353

เมื่อ 09.30 น.วันที่  8 ธันวาคม 60 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้บริหารสวนนงนุช พัทยา พร้อมด้วย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายดำรง เภตรา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล (ภาคตะวันออก) นายณัชพล แก่นนาคำ ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงพัทยา นายวินัย พนไพพาน กำนันตำบลเสม็ด นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นำประชาชนชาวชลบุรีกว่า 1,000 คน มายื่นหนังสือให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ให้การตอนรับและรับหนังสือจากทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอต่อไป

ตามที่ได้มีการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน กรณีมีความไม่พอใจผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปช่วยราชการที่สำนักงานยกรัฐมนตรีเป็นเวลา 3 เดือน นั้น และในวันนี้ได้มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน ได้มีความรู้สึกและเห็นพ้องต่อกัน ในการที่ร่วมกันของความเป็นธรรมจากท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเรียกร้องให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กลับมาทำงานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อไป.