ชลบุรี มพย.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์

0
284
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับนายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับนายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อ 15 กรกฎาคม 60 ที่เวทีกิจกรรมบริเวณชายหาดแยกพัทยากลาง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐชลบุรีรวมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์ ’60” ซึ่งมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการแสดงรูปแบบการค้ามนุษย์ทั้ง 8 รูปแบบ  และการแสดงดนตรีจากแชมป์เยาวชนเมืองพัทยา จากนั้นเป็นการเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายชายหาด และไปสิ้นสุดที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีท  บริเวณโรงแรมสยามเบย์ชอร์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป

เดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายชายหาด และไปสิ้นสุดที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีท
เดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายชายหาด และไปสิ้นสุดที่ถนนวอล์คกิ้งสตรีท

ตามที่รัฐบาลไทยได้มีความพยายามดำเนินการเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ ” เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ สำหรับในส่วนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รักการบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ของคนไทยและคนต่างด้าวจนทำให้จังหวัดชลบุรีมีโอกาสเป็นทั้งต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณี การบริการทางเพศรูปแบบอื่นๆ แรงงานประมง แรงงานเด็ก และอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการค้า และภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยว

ดังนั้น จึงได้จัดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐชลบุรีรวมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์ ’60” โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและประสานงานของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง วางระบบการมีส่วนร่วม ทั้งการบูรณาการแผนป้องกัน ตรวจติดตาม จับกุมดำเนินคดี การคุ้มครอง และช่วยเหลือ กำหนดมาตรการและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการสานพลังร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในรูปมูลนิธิ องค์กร ได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้ผลการดำเนินงานทางการป้องกันแก้ไขปัญหา การจับกุม การดำเนินคดี และการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และหากพบเบาะแส หรือขอความช่วยเหลือ โทร.1300 เพื่อร่วมกันหยุดการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย.