ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
303

เมื่อ 2 เมษายน 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมระดับจังหวัด ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนช์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กำหนดการประชุมการเตรียมความพร้อม รักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และการประชุมทางไกลโดยวีดีทัศน์ (VTC) ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น2 ศาลาว่าการกระทรวงหลาโหม โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม./รมว.กท/ผอ.ศมบ. เป็นประธานการประชุมโดยในที่ประชุมได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดนำเสนอ จังหวัดละ 5 นาที

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 27 หลัก และจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว ด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว.