ชลบุรี ถกเครียดล้อมคอกปัญหาความปลอดภัยทางทะเล

0
286
นายชัยชาญ เอี่ยมเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติภัยทางทะเล
นายชัยชาญ เอี่ยมเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติภัยทางทะเล

เมื่อ 19 มกราคม 61 ที่โรงแรมเฟิร์สแปซิกฟิก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายชัยชาญ เอี่ยมเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าพัทยา อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งผู้ประกอบการเรือโดยสารขนาดเล็ก หรือ Speed Boat ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติภัยทางทะเล หลังเกิดปัญหาเรือโดยสารขนาดเล็กหรือเรือสปีดโบ๊ต ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เกิดการระเบิดกลางทะเล และเหตุเรือชนกันที่ จ.กระบี่ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 กรณีทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นผลพวงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของภูมิภาคและประเทศเป็นอย่างมาก

นายชัยชาญ เอี่ยมเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ากรณีที่เกิดขึ้นทราบว่ามีปัญหาจากความรู้ความชำนาญ และเลินเล่อของคนประจำเรือ ที่จอดซ่อมเรือโดยสารที่เกิดปัญหาน้ำมันรั่วไหลกลางทะเล ทั้งๆที่มีนักท่องเที่ยวโดยสารอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ทำให้เกิดการปะทุของไฟที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟแบบเบนซินจนเกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนมาก กรณีนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศอย่างมาก และด้วยความเป็นห่วงของรัฐบาลที่มองว่าเมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการเรือสปีดโบ๊ตข้ามฟากเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละหลายพันคน จึงต้องมีการหารือร่วมทุกภาคส่วนเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง โดยจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จากการบูรณาการร่วมก็พบว่าสามารถป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลได้ 100 %

ทางด้าน นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าพัทยา ระบุว่าที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ประกาศกฎ กระทรวงในการกำหนดมาตรฐานการเดินเรือ และเครื่องเล่นทางทะเลทุกชนิกในพื้นที่เมืองพัทยาไปแล้ว ตามที่เรียกกันว่า “พัทยาโมเดล” เพื่อระบุมาตรฐานเรือ คนขับ เส้นทางเดินเรือ โซนการเข้าออก และความเร็ว รวมทั้งการติดตั้งทุ่น และระบบกล้องและวิทยุสื่อสารเพื่อป้องกันปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการกำกับดูแล ซึ่งก็ทำให้การท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองพัทยาไม่มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางทะเลมากนัก

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนั้น อย่างไรก็ตามคงต้องมีมาตรการเสริม และการขอรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้ามาร่วมกำกับดูแลเพิ่มขึ้น รวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเรือที่มีอยู่จำนวนกว่า 800-1,000 ลำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดที่จะระบุไว้เพื่อลดปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืน โดยจากนี้จะมีการกำหนดและยกระดับความปลอดภัยทางน้ำของเรือโดยสารเหล่านี้ใน 4 แนวทาง ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติ ที่จะสแกนเรือทุกลำในเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ความพร้อมของเครื่องยนต์ อุปกรณ์เดินเรือ และความถูกต้องของเอกสารประจำเรือ 2.การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ โดยจะเน้นให้มีการตรวจความพร้อมเรือทุกครั้งก่อนนำออก ไปให้บริการ รวมทั้งการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสภาพเครื่องยนต์เก่าที่มีปัญหา และการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด อาทิ การสวมใส่เสื้อชูชีพ และการรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอัตราที่กำหนด 3.การบังคับใช้กฎหมาย ที่จะมีการจัดกำลังชุดเฉพาะกิจจากการบูรณาการร่วมในการตรวจสอบเรือในทุก 1 เดือน และการออกตรวจสอบในพื้นที่สัญจรทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ และ 4.ด้านการยกระดับมาตรฐานเรือโดยสาร ด้วยการกำหนดเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับขนาดของเรือ การประกาศเขตควบคุมเรือในความเร็วที่เหมาะสม และการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ควบคุมเรือ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีการกำหนดชุดปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานจริงภายในเร็ววันนี้เพื่อลดปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ประกอบการเรือโดยสารขนาดเล็ก หรือ Speed Boat ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมรับฟังนโยบาย
ผู้ประกอบการเรือโดยสารขนาดเล็ก หรือ Speed Boat ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมรับฟังนโยบาย