ชลบุรี จัดโครงการกระจายผลผลิต สับปะรดศรีราชา

0
85

เมื่อ18 ธันวาคม 61 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระจายผลผลิต สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับ

โดยจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปลูกสับปะรด จำนวน 23,580 ไร่ ผลผลิต 144,144 ตัน โดยมีการปลูกใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอสัตหีบ อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอบ่อทอง ซึ่งสับปะรดที่ปลูกมานาน และมีชื่อเสียงอย่างสับปะรดศรีราชา ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายน  – กรกฎาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ส่งผลให้ราคาสับปะรดตกต่ำลง

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า อำเภอบางละมุง ได้จำหน่าย สับปะรดศรีราชา เพื่อบริโภคผลสด ตามโครงการกระจายผลผลิต สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากราคารับซื้อผลผลิตสับปะรดของโรงงานในพื้นที่ มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิต ของอำเภอบางละมุง ไปยังผู้บริโภคโดยตรงทำให้ผู้บริโภคที่ผ่านไปมา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ได้มีโอกาสเลือกซื้อผลผลิตสับปะรดผลสดจากเกษตรกรโดยตรง ในราคาที่เหมาะสม และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ สับปะรดศรีราชา เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอบางละมุง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ได้จัดโครงการกระจายผลผลิต สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายผลผลิตสับปะรดไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภคสับปะรดผลสดมากยิ่งขึ้น พร้อมลดปริมาณผลผลิตสับปะรดเข้าสู่โรงงาน เพื่อรักษาระดับราคาสับปะรดโรงงานไม่ให้ตกต่ำ และเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดกระจุกตัว ในช่วงเดือนธันวาคม 2561นี้ สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา 3 วัน  ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 61  มียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ยวันละ 16,118 กิโลกรัม ร่วมยอดสะสม 48,355 กิโลกรัม

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการกระจายผลผลิต สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดส่วนเกิน ในช่วงเดือนธันวาคมจำนวน 100 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว และส่งเสริมให้มีการบริโภคสับปะรดผลสดมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และพร้อมที่จะร่วมกันก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.