ชลบุรี จัดแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5

0
261

เมื่อ 7 ธันวาคม 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5 พร้อมด้วย พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรม พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3)และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  เตรียมจัดงานประเพณี “แห่โคม ชมพระฉาย  สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า – เขาชีจรรย์  ครั้งที่ 5 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 60 นี้

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เปิดเผยว่า งานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์ เป็นงานประเพณีเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2560 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 5  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ณ หน้าผาเขาชีจรรย์  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544  และเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี.

ด้าน พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวว่า งานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์ จัดขึ้นเป็นงานประเพณีของทุกปี เพื่อส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณ-สังวรารามฯ จ.ชลบุรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์

สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายแล้ว  ยังมีมหรสพการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พุ่งหอกกบิลพัท โดยครูโขนและนักแสดงกว่า 100 คน นับเป็นโขนกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ในเวลา 17.00 น. จะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ  การแสดงระบําเทพบันเทิง และการแสดงหนังใหญ่  ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  สาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักแสดงท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอดวัน

สำหรับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ให้ชื่อว่า “พระพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา”  วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน