ชลบุรี จัดพิธีไถ่ชีวิต โค–กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

0
337

เมื่อ 26 กรกฎาคม 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายพจน์ สิชณนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจน ได้มี โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และการใช้ปุ๋ยคอก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโค–กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ของเกษตรกรอีกด้วย

สำหรับการไถ่ชีวิตโค – กระบือในครั้งนี้ มีเป้าหมายจำนวน 33 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรจากอำเภอบ่อทอง จำนวน 23 ราย และเกษตรกรจากอำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 10 ราย โดยทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นอภัยทานชีวิต ทางพุทธสาสนาถือว่าเป็นทานขั้นปรมัตถบารมี คือการให้ชีวิตเป็นทาน การร่วมกันทำบุญใหญ่ในการปล่อยชีวิตโค-กระบือ  เป็นโอกาสอันดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 33 ตัวในวันนี้ เพื่อให้กับเกษตรกรทั้ง 33 ราย ที่ได้รับมอบโค – กระบือ เพื่อเป็นการยืมเลี้ยงการผลิตนั้น ถือได้ว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยงหรือดูแลโค-กระบือ เป็นอย่างดี มีความขยันขันแข็ง ประพฤติดี ประพฤติชอบ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  มีรายได้เพิ่ม และมีความสุขความเจริญตลอดไป.