ชลบุรี จัดพิธีการรับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
165

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 60 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีการรับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจและความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย โดยเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 60 นั้น

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 60 ที่ห้อง 606 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 60 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจโดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจทุกคนนำไปให้ใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี ให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อนำความรักสมัครสามนสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อรพะราชดำริของโครงการจิตอาสาร “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้มาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 76,677 คน และในวันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเยาวชนที่อายไม่เกิน 17 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ให้กับนายอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี ต่อไป