ชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

0
268

เมื่อ 10 สิงหาคม 2561 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงิน จำนวน 2 ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมชาชูปถัมภ์ จากการที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ได้ถวายเงินจากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้จดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต

ตลอดระยะเวลา 20 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานข้าวสาร อาหารแห้ง พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อย่างสม่ำเสมอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร อย่างหาที่สุมิได้

และในปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน ในการต่อสู่ชีวิต ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วย

สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 และโครงการกาชาดชลบุรี ปันน้ำใจส่งเสริมคนดีสู่สังคมแก่เด็กและสตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 1,262 คน ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี.