ชลบุรีไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเกือบ 1 เดือน กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ปชช.รอฟังมาตราการผ่อนปรน

เมื่อ 23 พฤษภาคม 63  ศูนย์โควิด-19 เมืองพัทยา ได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบายของโควิด-19 ซึ่งเมืองพัทยา ทุกหน่วยงานและภาคประชาชน ร่วมมือกันทำได้ดี จนครบ 28 วันที่จังหวัดชลบุรี ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง เพราะความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ความอดทนของทุกคน  ในการให้ความร่วมมือมาตรการของภาครัฐ อาทิ เว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย   ล้างมือบ่อยๆ ฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ และฯลฯ จนสามารถควบคุมโรคเอาไว้ได้  ทั้งทีมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทีมสาธารณสุขจังหวัด โดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และทีมงาน และที่สำคัญชาวชลบุรีทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้ชลบุรีกลายเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง


 อย่างไรก็ตามยังคงต้องไม่ประมาท และป้องกันเข้มงวดขึ้น อย่าให้ติดในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคประจำตัว เพราะสุขภาพไม่แข็งแรง อาจจะเจ็บป่วยง่าย ต้องระวังสุขภาพให้มาก งดไปพื้นที่คนหมู่มาก แออัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เมื่อมีไข้ หรือหากมีอาการต้องสงสัยให้พบแพทย์ทันที่ แต่ในช่วงนี้อากาศในเมืองไทยยังร้อนมาก และจะสามารถช่วยในเรื่องการลดการแพร่กระจายได้ดีในระดับหนึ่ง.