ชลบุรียังคงเข้มมาตรการป้องกัน “โควิด” แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เริ่มคลายล็อคสนามกอล์ฟ

0
111

เมื่อ 23 มกราคม 64 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีการผ่อนปรนสถานที่เสี่ยง 13 สถานที่ให้เปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 22 มกราคม 64 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เร็วกว่าการระบาดครั้งแรก 

ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าว นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากชลบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งพื้นที่ 5 จังหวัดนี้ ถูกแทนที่ด้วยสีแดงเลือดหมู เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดเหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องรอการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาไทย (ศบค.) ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุมัติให้คลายล็อคสนามกอล์ฟ โดยสามารถใช้ล็อคเกอร์และอาบน้ำได้ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดยังคงต้องขอหนังสือเดินทางเหมือนเดิม


แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการโควิด-19 เมื่อออกจากบ้านต้องสวมแมสก์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และขอความร่วมมือในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด หากไม่มีความจำเป็นให้อยู่ในพื้นที่.