ชลบุรีประชุมการรักษาความปลอดภัย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
271

เมื่อ 12 ตุลาคม 60 ที่ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการประชุมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายภัครคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม 60 มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง และงานพระราพิธีสำคัญต่างๆ ประกอบกับวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 60 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 60 เป็นวันปิยะมหาราช และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60 รัฐบาลได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้จังหวัด และอำเภอดำเนินการจัดสร้างพระเมรุจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ประกอบในระยะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ได้จัดแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความสงบเรียนร้อย การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์รุนแรงหรือสถานการณ์เหตุร้าย เหตุอาชญากรรมต่างๆ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติไว้ให้พร้อม ในช่วงก่อนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และหลังวันงานพิธีฯ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของจังหวัด และเพื่อควบคุมสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ให้คลี่คลายและยุติโดยเร็ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานระหว่าง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา เพื่อให้งานในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โดยจังหวัดชลบุรีจะมีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นบริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดชลบุรี พร้อมการจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว  และการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 60 จะมีการปิดเส้นทางการจราจรรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์สามารถจอดรถได้ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ราว 2,500 คัน หรือนำรถไปจอดที่ตลาดนัดนินจาอมตะ โดยสำนักงานขนส่งจะจัดรถโดยสาร จำนวน 20 คัน ไว้คอยรับส่ง พร้อมกับของให้ประชาชนที่มีจิตอาสา โดยมีรถจักรยานยนต์ที่จะร่วมจิตอาสาในการรับส่งประชาชน ขอให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี.