ชลบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0
365

เมื่อ 11 สิงหาคม 60 ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.อ.พิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

ประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระยอง โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ ได้ร่วมกัน คัดเลือกอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีสภาพเหมาะสม กับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวม 200 คน

พ.อ.พิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอยู่เนืองนิจ อันเป็นการช่วยฟื้นฟู รักษาระบบนิเวศน์ และเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นแหล่งเพิ่มอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

สำหรับกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสรวมพลังเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 อีกด้วย.