ชลบุรีจัดงานวันรณรงค์ป้องกัน กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว

0
297

Chonburi Public Relations Department

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ หมู่11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้การตอนรับ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ที่ใช้ควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง หรือทำลายให้หมดไป

นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว  โดยใช้แตนเบียนบราคอน ซึ่งมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,597 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอน แล้วนำไปปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งการดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี สถานศึกษา และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีการผสมผสาน เช่น การตัดทางใบและการเผาทำลาย การควบคุมศัตรูมะพร้าว ด้วยชีววิธีโดยการปล่อยแตนเวียน จำนวน จำนวน 30,000 ตัว การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นและพ่นทางใบ การใช้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว  เป็นการควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้เองในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร เพราะว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณของหนอนหัวดำมะพร้าวลงได้ หรือทำลายให้หมดไป ก็จะทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นต่อไป