ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง เปิดตัวเครื่องพ่นยุงแบบมือถือ แก้ไขปัญหาเครื่องพ่นยุงไม่เพียงพอ ขณะที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยังมีต่อเนื่อง

0
130
อสม.บางละมุง สาธิตเครื่องพ่นยุงมือถือ
อสม.บางละมุง สาธิตเครื่องพ่นยุงมือถือ

เมื่อ 30 ตุลาคม 61 เจ้าหน้าที่ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง  ได้นำเครื่องพ่นยุงแบบมือถือมาสาธิตวิธีการใช้แก่บรรดา อสม.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง  หลังจากที่พบว่าปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แม้จะเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็ตาม  สาเหตุมาจากยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ไม่ได้ลดจำนวนลง  แต่กลับเพิ่มสูงขึ้น  จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากขึ้น

โดยทางด้าน อสม.ได้ขอความร่วมมือจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำเครื่องพ่นยุงมาทำการพ่นบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  แต่ก็พบว่าส่วนใหญ่ต้องรอคิว  เนื่องจากเครื่องพ่นยุงไม่ว่าง  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว    อสม.แต่ละพื้นที่น่า จะมีการซื้อเครื่องพ่นยุงแบบมือถือติดเอาไว้  เพราะว่าหากมีเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่ต้องรอเครื่องพ่นยุงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถนำเครื่องพ่นยุงมือถือ เข้าทำการพ่นยุงในบ้านที่มีผู้ป่วยได้เลยทันที  โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่า เหล่าบรรดา อสม.แต่ละพื้นที่ ต่างสนใจเครื่องพ่นยุงมือถือเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถใช้ง่าย  ใช้ได้จริง  และราคาไม่แพง.