ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง เร่งเดินหน้าสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

0
113

เมื่อ 9 มิถุนายน 61 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองพังแค นายวันชัย แสนงาม ประธานชมรม อสม.อำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอบางละมุง ร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ประจำเดือนมิถุนายน

โดยในที่ประชุม มีการพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่พบว่าปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ อาทิ ตำบลหนองปรือ ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลโป่ง จนส่งให้ในพื้นที่ตำบลดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่สีแดง ส่วนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่  ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีเหลือง สำหรับยอดของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายตำบล และหมู่บ้าน ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 61 พบว่ามีผู้ป่วย 117 ราย อัตราป่วยอยู่ที่  52.21 คน ต่อแสนประชากร แยกออกเป็นตำบลบางละมุง 3 ราย, ตำบลหนองปรือ 61 ราย , ตำบลหนองปลาไหล 13 ราย ตำบลโป่ง 3 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว ไม่พบผู้ป่วย, ตำบลตะเคียนเตี้ย 5 ราย ตำบลนาเกลือ 26 ราย ตำบลหนองปรือ 60 ราย และตำบลห้วยใหญ่ 6 ราย รวมทั้งอำเภอบางละมุง พบว่ามีผู้ป่วย 117 ราย ประชากร 339,005 คน  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ 52.21%

ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่า ผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้น ถ้าจะสามารถจำแนกอายุได้จะอยู่ที่ช่วง 5-9 ปี , 10-14 ปี และ 15-24 ปี  และเพื่อเป็นการเดินหน้าป้องกัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย โดยในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือ อสม.ทุกคน ในการให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ อาทิ กระถางต้นไม้ ยางรถยนต์ อ่างล้างเท้า เศษภาชนะ เป็นต้น ซึ่งยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง นิ่งและใส น้ำจะต้องสะอาด ไม่มีสารเคมีหรือแร่ธาตุเจือปน  ดังนั้นจึงพบว่ายุงลายจะไม่วางไข่ในน้ำที่อยู่บนผิวดินโดยตรง เนื่องจากจะมีแร่ธาตุเจือปนมาก น้ำฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ดังนั้น แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายของบ้าน จึงมักอยู่ตามโอ่งน้ำดื่ม และน้ำใช้ที่ไม่ปิดฝา ทั้งภายในและภายนอกบ้าน  ซึ่งการตัดวงจรชีวิตยุงลายในช่วงลูกน้ำ และตามแหล่งเพาะพันธุ์ ถือว่าเป็นการดำเนินการและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุด จึงขอความร่วมมือ อสม.ทุกคน ร่วมกันประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยุงลายได้ผลมากกว่าการพ่นหมอกควัน.