ชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา เดินหน้าลงทะเบียนประวัติสมาชิกรอบสุดท้าย

0
339

เมื่อ 8 มีนาคม 61ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ที่ว่าการเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน เป็นประธานในการประชุม ชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2561 พร้อมด้วย นายมานพ สาคร ประธานชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน ท่ามกลางสมาชิกชมรมต่างเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยวาระสำคัญ เป็นการดำเนินการลงทะเบียนประวัติสมาชิกทั้ง 157 คน ในรอบสุดท้ายให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอเรื่องเมืองพัทยา อันเป็นการยืนยันเจตจำนงที่ชัดเจนของกลุ่มหมอนวดชายหาดพัทยา ว่าจะมีการประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กฎระเบียบของชมรมฯ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องนำหลักฐานประจำตัว เช่น ทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง บัตรประจำตัวประชาชน ใบประกอบวิชาชีพ และรูปถ่าย มาแสดงต่อคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่อไป พร้อมกันนี้ทางสมาชิกยังได้ร่วมกันโหวตคะแนนเสียง ในการเลือกประธานชมรมให้มาดูแล และสานงานองค์กร ซึ่งปรากฏว่า นางวิเทพ ทวนทอง ยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกสมัย และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 11 คนเข้ามาดูแล และกำกับสมาชิก ให้ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบ ซึ่งหากพบพฤติกรรม โก่งราคา ประเวณี หรือลักทรัพย์ผู้ใช้บริการ ในครั้งแรกจะถูกตักเตือน และหากยังพบว่ามีครั้งที่ 2 จะถูกให้หยุดงานชั้วคราว 7 วัน และถ้ายังทำผิดซ้ำในครั้งที่ 3 จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกชมรมฯ

สำหรับชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 157 คน สมาชิกทุกคนจะสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมปักชื่อ-สกุล ที่อกด้านขวา และหมายเลขประจำตัวที่อกด้านซ้าย เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย อันเป็นการแสดงความชัดเจน และสามารถยืนยันตัวได้ หากเกิดกรณีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว.