ชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเมืองพัทยา

0
276
ชมรมนวดแผนไทย ชายหาดจอมเทียนพัทยา รับทราบนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมใจจัดระเบียบตนเองให้ลูกค้าประทับใจ รักษาภาพลักษ์ด้านการท่องเที่ยวทีดี่
ชมรมนวดแผนไทย ชายหาดจอมเทียนพัทยา รับทราบนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมใจจัดระเบียบตนเองให้ลูกค้าประทับใจ รักษาภาพลักษ์ด้านการท่องเที่ยวทีดี่

เมื่อ 11 มกราคม 61 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียน พัทยา จัดประชุมสมาชิกชมรมนวดแผนไทย ชายหาดพัทยา เพื่อจัดตั้งชมรม ขึ้นทะเบียนและจัดทำประวัติ โดยมีผู้ประกอบหมอนวดชายพัทยา จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของชมรมนวดแผนไทย ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยา

โดยปัจจุบันมีหมอนวดจำนวนมาก รวมทั้งต่างด้าวที่มานวดตามชายหาด เมื่อมีการกระทำความผิดต่อนักท่องเที่ยว ดังเช่น การคิดราคาค่าบริการเกินจริง การลักทรัพย์นักท่องเที่ยว จึงยากต่อการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  และเสื่อมเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เมืองพัทยาจึงเชิญเฉพาะหมอนวดจำนวน 80 คน ซึ่งนวดบนหาดพัทยาอยู่แล้ว มาเป็นระยะเวลานาน  เพื่อขึ้นทะเบียนจัดทำประวัติกับเมืองพัทยาพร้อมกับจัดตั้งชมรมนวดแผนไทยชายหาดพัทยา โดยหมอนวดต้องมีสัญชาติไทย มีใบประกอบวิชาชีพการนวดและมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางละมุง ทั้งนี้จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเมืองพัทยา กำกับดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกับใส่ชุดเครื่องแบบสีเหลือง ปักชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เห็นชัดเจน และร่างระเบียบกำหนดการลงโทษกรณีมีผู้กระทำความผิด

อนึ่ง ชมรมนวดแผนไทยเขตปลอดจำนวนสมาชิก 185 คน (เสื้อสีฟ้า) ได้ขึ้นทะเบียนทำประวัติจัดตั้งขึ้นมาก่อนแล้วกว่า 7 ปี พร้อมกับผนวกรวมกับหมอนวดหาดโคซี่ 21 คน เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และชมรมนวดแผนไทยชายหาดจอมเทียนจำนวน 180 คน (เสื้อสีชมพู) ได้ขึ้นทะเบียนทำประวัติจัดตั้งขึ้นมาแล้ว 1 ปี นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการควบคุมจัดการลงโทษได้อย่างฉับพลัน กรณีนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการร้องเรียนมา และได้มีการตรวจสอบสารเสพติดพักงานหมอนวดผู้ที่เสพจนกว่าจะได้รับการบำบัด นอกจากนี้หมอนวดชายหาด ยังช่วยเหลือเมืองพัทยาสอดส่องเรื่องความปลอดภัย การบริการลูกค้าด้วยศิลปะการนวดที่ถูกสุขลักษณะแผนไทยอย่างแท้จริง ที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมาก เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประทับใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.