ชมรมคนรักในหลวงชลบุรี ร่วมรับมอบเสื้อให้แก่สมาชิก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

0
124

เมื่อ 22 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ชมรมคนรักในหลวงชลบุรี นำโดย ดร.เพียงพร  กัณหารี ประธานชมรมคนรักในหลวงชลบุรี ต้อนรับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงกว่า 200 คน ที่เดินทางเข้าร่วมรับเสื้อชมรมคนรักในหลวง โดยปัจจุบันชมรมคนรักในหลวงชลบุรี มีจำนวนสมาชิกแล้วกว่า 20,000 คน ซึ่งได้เริ่มทำการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2553

โดยพบว่าที่ผ่านมาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย  อาทิ  วันที่ 5 ธันวาคม 54 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยการตักบาตร จัดขบวนเดินเทิดพระเกียรติ และร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 54 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ,  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในประเพณีขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 55 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และจัดหาสมาชิกเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตร และจัดแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด ,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี, นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน 100 คน เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และเดินทางไปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช , นำความรู้ และประสบการณ์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับปรุงสภาพพื้นที่ และภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบที่ตั้งบ้านพักของประธานชมรมฯ เพื่อเตรียมสถานที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทางชมรมได้ทำการแจกเสื้อตราสัญลักษณ์ชองชมรม แก่สมาชิกใหม่ โดยเสื้อตราสัญลักษณ์ของชมรมที่ได้รับมอบในวันนี้ ทางชมรมขอความร่วมมือในการให้สมาชิก ใส่เสื้อของชมรมในสถานที่ๆเหมาะสม โดยสามารถใส่ทำงาน  สามารถใส่เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมได้ โดยขอยกเว้นห้ามใส่เข้าไปที่สถานบันเทิงและสถานที่ไม่เหมาะสม.