จิตอาสาชาวสัตหีบ “ทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์วัดเขาบำเพ็ญบุญ

0
95

เมื่อ 25 เมษายน 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารเรือ ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สังคม ด้วยการเก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สืบเนื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอำเภอสัตหีบ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสนองพระราชปณิธาน แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี อันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.