จัดโครงการหาดจอมเทียน สะอาดตา น่าเที่ยว Sand Sea สะ-ART สะอาด หวังปลูกฝังและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

0
95

เมื่อ 13 เมษายน 64  ที่ ชายหาดจอมเทียน อาจารย์เฉลิมศรี ชัยมงคล พร้อมด้วยเพื่อนศิลปิน จากขัวศิลปะเชียงราย ร่วมกันสอนศิลปะให้แก่เด็กๆ จากสถานอบรมคริสเตียนแบ๊บตีสต์ พัทยา และเยาวชนที่สนใจ ตามโครงการหาดจอมเทียน สะอาดตา น่าเที่ยว ภายใต้กิจกรรม Sand Sea สะ-ARTสะอาด  สำหรับโครงการดังกล่าว ชาวจอมเทียน ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 องค์กรภาครัฐ และเอกชน นำโดย  เมืองพัทยา, มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา, สมาคมผู้สื่อข่าว และช่างภาพประเทศไทย ,แอวารอน และอุปกรณ์เครื่องเขียนตราม้า เป็นต้น หวังปลูกฝังจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเล แถบชายหาดจอมเทียน ให้มีความสะอาดแบบยั่งยืน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ, เก็บทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดปริมาณขยะที่อาจถูกพัดพาลงสู่ทะเล นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก และทางทะเลของชายหาดจอมเทียน จะได้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างแรงดึงดูดทำให้นักท่องเที่ยวสนใจอยากเดินทางมาพักผ่อน ส่งผลดีกับระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยาต่อไป

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม ยังมีการนำขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้ว มาสาธิตวิธีการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่เหลือใช้ ด้วยการใช้ศิลปะ ตกแต่งจนเกิดเป็นความสวยงาม รวมทั้งยังได้มีการสอนให้น้องๆ ใช้จินตนาการวาดภาพ ในหัวข้อ ผลกระทบจากการไม่คัดแยกขยะที่มีผลต่อท้องทะเล และสัตว์ทะเล หวังสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตอาสา หรือมีทัศนคติที่ดีต่อแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

 โดยโครงการหาดจอมเทียน สะอาดตา น่าเที่ยว กิจกรรม Sand Sea สะ-ARTสะอาด ยังจะถูกจัดขึ้นเรื่อยไปจนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. ณ ชายหาดจอมเทียน ตรงข้ามกับสถานอบรมคริสเตียนแบ๊บตีสต์ พัทยา บริเวณซอยจอมเทียน 12 ประชาชนท่านใดสนใจ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 084-672-5238.