จัดกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 9 หวังเดินหน้าจัดหาโลหิตสมทบเข้าธนาคารเลือด

0
337

เมื่อ 21 กันยายน 60 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 9 ท่ามกลางการให้ความสนใจจากพนักงาน ประชาชน และชาวต่างชาติ เดินทางมาเข้ารวมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ สภากาชาดไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเลือดสำรองไว้ใช้ยามเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนสำรองโลหิตไว้ในกรณีที่สถานพยาบาลต่างๆ ขอเลือดเข้ามา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เลือดในปริมาณมาก สำหรับรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ทางรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ จนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ตามนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ปรับปรุงห้องสุขาให้แก่วัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดีๆ ดังกล่าวล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้สังคมในบริเวณใกล้กับที่ตั้งของโรงพยาบาลมีคุณภาพที่ดี ดังเช่นกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ผู้บริหารได้จัดทำขึ้นทุกปี โดยหวังว่าโลหิตที่ได้จะถูกส่งมอบต่อไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ปีที่ 9 ยังจะถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม 60 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา.